1. Polska 103 loty
2. Włochy 10 lotów
3. Turcja 6 lotów
4. Austria 4 loty
5. Norwegia 4 loty
6. Wielka Brytania 4 loty
7. Belgia 2 loty
8. Białoruś 2 loty
9. Bułgaria 2 loty
10. Cypr 2 loty
11. Francja 2 loty
12. Grecja 2 loty
13. Hiszpania 2 loty
14. Holandia 2 loty
15. Irlandia 2 loty
16. Litwa 2 loty
17. Malta 2 loty
18. Rumunia 2 loty
19. Szwecja 2 loty
20. Ukraina 2 loty
21. Rosja 1 lot